­ מבחן אמירנט לדוגמא1
contact@ptor.co.il 077-9555577 053-2001215 כניסה למנויים הרשמה

Ptor
כניסה
הרשמה אודותינו מבחן אמירנט מבחן אמיר מבחן אמירם פסיכומטרי מבחנים לדוגמא צור קשר

מבחן אמירנט לדוגמא1

מבחן אמירנט לדוגמא
Sentence
Completion
Sentence
Completion
Text And
Questions
Restatment Restatment Sentence
Completion
Show Instuctions
Time Left:

 • 1. Outside the US, soccer is ________ football.
     called
     told
     seated
     lit • 2. Some believe that the role of the education system is ________ to teach children, but also to educate them.
     somehow
     only
     not only
     rather • 3. The Star of David, a symbol which was historically one of several Jewish icons, ________ became the symbol on the flag of Israel.
     admirably
     eventually
     undoubtedly
     surprisingly • 4. Known for its vast variety of marine life, the city of Eilat attracts many people who wish to go ________.
     drinking
     diving
     playing
     relaxing


 • Continue to Chapter 2 - Sentence Completion